Personale

Uddannelseslæge

Ny uddannelseslæge Jórgvan Øregaaard.

Lægesekretær Anne Sofie Rasztar

Anne Sofie  varetager opgaver som tidsbestillinger, receptfornyelser, telefon-visitation, besvarelser af e-konsultationer og byder vores patienter velkommen.

Anne Sofie håndterer blodprøvetagning, urinprøver, giver vaccinationer og løser andre

sygeplejefaglige opgaver.