Praktisk info

Vi foretager selv:

Ekg (måling af hjertets elektriske impulser).

Spirometri (måling af lungefunktion).

Hgb (måling af blodprocent).

CRP (måling af bakteriel/virus infektion).

SR (måling af blodsænkning).

BS (måling af blodsukker).

BT (måling af blodtryk).

Vi har udlån af instrumenter til hjemmeblodtryksmåling.

Stix af urin for infektion, sukkersyge og graviditet.

Dyrkning af urin med resistensbestemmelse.

Blodprøvetagning til analyse på sygehuslaboratorium samt SSI.

Kontrol af sukkersyge.

Kostvejledning/vægtkontrol.

AK-behandling (styring af blodfortyndende medicin).

Mindre operationer.

Fjernelse af tråde.

Sårpleje.

Udlandsvacciner.

Børnevaccination.

Influenzavaccination.

Vi har moderne EDB-udstyr fra Profdoc, som opdateres løbende.

Vi modtager og sender EDI-fact til sygehuse, speciallæger, apoteker.
Således har vi hurtig, sikker kommunikation med vores samarbejdspartnere.
Det betyder f.eks., at dine blodprøvesvar ofte føres ind i din journal dagen efter,
de er taget.